خواص خرمالوخشک از دیدگاه ایات و روایات

خرمالوخشک

خرمالوخشک سرشار از ویتامین هاي C3,B2,B1A,B

از مواد معدنی موجود در خرمالو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آهن ،پتاسیم ، فسفر، منیزیم،کلسیم ، گوگرد.

از جمله فایده هاي خرمالوخشک این موارد است: خرمالو اشتهاآور است وبراي رشد کودکان بسیار مفید است .

خرمالوخشک
میوه خشک آیت

همچنین نه تنها خون سازاست بلکه چربی خون را از بین می برد وقند آن براي بیماران دیابتی ضرري ندارد؛ هم زود هضم بوده و هم معده را تقویت می نماید. براي درمان آفت هاي دهان، گلو درد، نقرس ، بیماري هاي کبد و کلیه نیز می توان از این میوه ارزش مند استفاده کرد. ازخرمالوخشک نیز می توان براي درمان زخم ها استفاده کرد.