خواص گلابی خشک و ایات و روایات

گلابی خشک

امام صادق (ع) می فرماید:

گلابی بخورید ،چرا که قلب را جلا می دهد و دردهاي داخل بدن را به خواست خداوند متعال ساکت می نماید.

شخصی خدمت امام صادق (ع) آمد واز بیماري قلب شکایت کرد، حضرت در جواب فرمودند: گلابی بخور.

** گلابی خشک از میوه هاي گرم است.

برگ گلابی  سرد وخشک است.

می باشد. ,C2,B1A,B : گلابی خشک شامل ویتامین هایی چون

گلابی خشک سرشار از املاح معدنی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آهن ،تانن، سدیم ، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، کلر ، گوگرد ،فسفر.

ازویژگی هاي درمانی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

گلابی خشک سم هاي بدن را از بین برده و سیستم دفاعی بدن راتقویت می کند. یکی از میوه هایی است که در پیشگیري و درمان ایدز

مفید است.

فشارخون را کاهش می دهد .

معده را تقویت و روده را پاك می کند.

قند آن چون گلوکز است به بیماران مبتلا به مرض قند آسیبی نمی رساند.

گلابی خشک سنگ ، عفونت و سوزش مجاري ادرار و مثانه را از بین می برد.

ترشح بزاق دهان را زیاد کرده و به هضم غذا کمک می نماید.

اسید اوریک را حل نموده و روماتیسم، نقرس ، درد مفاصل را درمان و عطش را از بین می برد.

صورت را نکو دل را آرام بخش است ، غم وغصه را از بین می برد وتب را از بین می برد.

تشنگی را برطرف ، اعصاب را آرام وقلب و مغز را تقویت و دل را پاك می کند.

تخم گلابی خشک براي درمان کرم معده و روده مفید است.

شیره گلابی خشک، تصفیه کننده خون است ، خون ساز است و اسید اوریک را از بین می برد.

خستگی بدن را از بین می برد و براي درمان سل مفید است.

ادرار را زیاد و در درمان اسهال مفید است.